Från forskningsfronten

Hundhjärnan specialiserad på mänskligt språk

                                                       


Sedan ett antal år vet vi att hundar har en makalös förmåga att lära sig talade ord. Den berömda border collien Chaser har ett dokumenterat ordförråd på över 1000 namn på olika föremål och andra studier har visat att hundar kan lära sig betydelsen av ett nytt ord efter att bara ha hört det en enda gång. Nyligen berättade jag på denna blogg om ny forskning som visat att hundar också är känsliga för specifikt emotionellt innehåll i sättet orden uttalas på - de lyssnar alltså inte bara på vad vi säger utan också hur. Nu visar en helt ny forskningsrapport att de här förmågorna - ordförståelse och tonfallsförståelse - bygger på en specialisering av hundhjärnan som påminner starkt om den vi själva har. Försöket gick till så att hundar exponerades för olika sorters ljud som spelades upp från två olika högtalare, inställda så att ljudet nådde båda öronen samtidigt och med samma styrka. Sedan registrerade man åt vilket håll hundarna vred sitt huvud. Eftersom båda öronen uppfattade exakt samma ljud beror skillnaderna i vridning på hur hjärnan bearbetar ljuden. Det visade sig att när man spelade upp bekanta ord på det språk som talas i hundens hemland vred de huvudet främst åt höger, vilket visar att det är vänster hjärnhalva som bearbetar signalerna (hörselnerverna korsas på sin väg till hjärnan). När ljuden i stället bestod av ord som hundarna inte förstod, men där man hade bearbetat dem så att de hade ett emotionellt innehåll (de hade tydliga tonfall), vreds huvudet åt vänster, dvs höger hjärnhalva dominerade. Forskarna drar slutsatsen att hundar under domesticeringen utvecklat specialiserade hjärndelar för att hantera ordförståelse och emotionellt innehåll i människors tal. Intressant nog är specialiseringen väldigt lik den vi ser hos oss själva - även vi behandlar ordens lexikaliska innehåll med vänster hjärnhalva. Experimentet visar att hundars språkförmåga har djupa biologiska rötter, utvecklade under tusentals år av samliv med människor, och ger intressanta uppslag för hur vårt egen språkförmåga kan ha uppstått och utvecklats.

Ratcliffe, V. F., & Reby, D. (2014). Orienting Asymmetries in Dogs’ Responses to Different Communicatory Components of Human Speech. Curbio, 1–6. doi:10.1016/j.cub.2014.10.030Hundar är mer empatiska än vi trott!

DSC_0323

Du som följer denna blogg har stött på frågan om hundars eventuella empati ett antal gånger. Det är också ett viktigt ämne i min bok “Hunden som skäms” och där framgår (liksom i tidigare blogginlägg) att forskningen inte haft helt lätt att hitta en metod för att verkligen mäta det här på ett bra sätt. Vad är då empati? Jo, det handlar om att känna in och uppleva samma sak som en annan individ. En ledsen människa får en empatisk person att själv bli ledsen. Kan hundar verkligen känna empati på riktigt och kan den känslan i så fall utsträcka sig till en annan art, dvs till att känna med människor? Nu publicerar två forskare från Nya Zeeland en helt ny undersökning som för första gången ger ett kraftfullt stöd till tanken på att hundarna verkligen kan detta. I experimentet lät man såväl människor som hundar lyssna till inspelningar av tre olika sorters ljud: antingen spädbarnsgråt, eller spädbarnsbabbel, eller s k vitt brus (som inte har något med mänskliga ljud att göra). Under tiden registrerade man hundarnas beteende, och man lät människorna gradera hur de upplevde ljudet. Dessutom tog man salivprover för att mäta halten av stresshormonet kortisol både före och efter hundarna respektive försökspersonerna fått lyssna på de olika ljuden. Resultaten var häpnadsväckande: inte nog med att hundarna uppvisade en ökad grad av underkastande och “blidkande” beteenden när de hörde gråten (beteenden som riktades mot högtalaren), deras stresshormoner ökade också, vilket inte var fallet när de hörde de andra ljuden. Faktum är att stresshormonerna ökade lika mycket hos människorna som hos hundarna, och försökspersonerna graderade också gråten som det mest stressande ljudet av de tre. Det här är det första direkta beviset för att hundar verkligen tycks uppleva empatiska känslor av samma slag som vi själva gör, och att de dessutom uppvisar dem mot människor, dvs en annan art.

Yong, M. H., & Ruffman, T. (2014). Emotional contagion: Dogs and humans show a similar physiological response to human infant crying. Behavioural Processes. 108:155-165.

 

Hundar förstår tonfall och röstkvalitetIMG_0018

Vår kunskap om hundars sätt att lära sig ord och att tillägna sig avancerad ordförståelse har växt enormt under senare år. De som läst min bok “Hunden som skäms” har t ex stiftat bekantskap med border collien Chaser, som hade namn på över 1000 föremål och dessutom kunde kategorisera, skilja på verb och substantiv och förstod tvåordsmeningar. Men de flesta av oss har nog utgått från att hundar främst använder vårt tonfall när de tolkar innebörden av vårt talade språk. Där har forskningen emellertid inte varit lika omfattande. Nu visar ändå en ny undersökning att hundar verkligen har en stark, inneboende förståelse för betydelsen av hur orden uttalas, inte bara vad som sägs - vilket ju är mycket viktigt för oss själva (tänk bara på hur många sätt det finns att säga “jag älskar dig”, och vilka olika betydelser den meningen faktiskt kan ha). En grupp amerikanska forskare studerade 59 hundar med blandad bakgrund i ett experiment där de erbjöds en skål med foder. Man mätte hur många hundar som verkligen åt av fodret när de fick höra inspelningar av olika versioner av människor som förbjöd dem att äta. Den första versionen var en manlig eller kvinnlig röst som spelades in i en situation där de verkligen hade en hund framför sig och där de gjorde allt de kunde för att med rösten hindra hunden att äta under 30 sekunder. Resten var olika bearbetade versioner av samma scenario. En version innebar t ex att samma personer fick läsa upp en nerskriven version av exakt det de sagt till hundarna i den äkta situationen, men i en neutral röst och utan att någon hund var närvarande. En annan version bestod av att man lät en datorröst läsa upp det personerna hade sagt i sina tidigare försök att stoppa hundarna, och en bestod av en datamanipulerad version av den ursprungliga förmanande röstvarianten, som inte längre lät som om det var en människa som uttalade förbuden. Man hade också en kontrollsituation med ren tystnad. Man erbjöd sedan hundarna en skål med mat samtidigt som man spelade upp någon av de olika ljudversionerna. Hundarna var i allmänhet mer försiktiga med att äta när de hörde ljud av vilket slag som helst, men de var signifikant mer försiktiga och åt mindre när de hörde den äkta mänskliga förmaningen. Slutsatsen forskarna drar är att hundar har en förmåga att uppfatta unika egenskaper i mänskligt tonfall, som gör att de inte bara reagerar på vad som sägs, utan också på hur det framförs.

Gibson, J. M., Scavelli, S. A., & Udell, C. J. (2014). Domestic dogs (Canis lupus familiaris) are sensitive to the “human” qualities of vocal commands. Animal Behavior & Cognition 1(3):281-295

Stressad förare påverkar hunden

IMG_1547


Har hundar verkligen empatisk förmåga? Kan ägarens känslor smitta av sig och framkalla samma upplevelser hos dem själva, vilket är själva definitionen av empati? En nypublicerad undersökning ger stöd till alla dem som är övertygade om att deras hundar faktiskt har denna förmåga. Jag har tidigare bloggat om en studie som visat att tränade sökhundar förbättrar deras prestationer efter att deras förare blivit stressade (se tidigare inlägg). Men det betyder ju inte att hundarna själva upplevde ägarens stress. Den nya ungerska rapporten går ett steg längre med ett liknande upplägg. Vanliga sällskapshundar fick genomgå ett enkelt minnestest. De fick se när man placerade en boll i en av sju olika burkar och efter en tids uppehåll i ett annat rum fick de på egen hand söka reda på den rätta burken. Det här gjordes i fyra olika situationer: I en normal, avslappnad situation, efter att ägaren stressats, efter att hunden stressats och efter att båda stressats. Stressen de utsattes för var relativt lindring: hunden fick vistas i några minuter ensam med försöksledaren i ett rum efter att ägaren lämnat dem, medan ägarna fick svara på en rad svåra frågor om en artikel de just läst. Resultatet var tydligt: hundarnas förmåga att minnas rätt burk försämrades när de utsatts för stress. Men särskilt intressant var att deras prestationer försämrades i stort sett lika mycket när ägaren var stressad. Studien visar alltså att hundar reagerar på samma sätt när de själva och deras ägare blir stressade, åtminstone såvitt man kan mäta det i deras förmåga att minnas. Undersökningen är ytterligare en byggsten i vår kunskap om hundars förmåga till äkta empati och än så länge har inget framkommit som skulle tala emot detta. Snarare tvärtom - allt tyder på att vårt känslotillstånd framkallar liknande upplevelser hos våra hundar.

Zsofia Sumegia, Katalin Olahb, C., & Topalb, J. (2014). Emotional contagion in dogs as measured by change in cognitive task performance. Applied Animal Behaviour Science 160:106-115. 

 

© Per Jensen 2013