Hundar förstår tonfall och röstkvalitetIMG_0018

Vår kunskap om hundars sätt att lära sig ord och att tillägna sig avancerad ordförståelse har växt enormt under senare år. De som läst min bok “Hunden som skäms” har t ex stiftat bekantskap med border collien Chaser, som hade namn på över 1000 föremål och dessutom kunde kategorisera, skilja på verb och substantiv och förstod tvåordsmeningar. Men de flesta av oss har nog utgått från att hundar främst använder vårt tonfall när de tolkar innebörden av vårt talade språk. Där har forskningen emellertid inte varit lika omfattande. Nu visar ändå en ny undersökning att hundar verkligen har en stark, inneboende förståelse för betydelsen av hur orden uttalas, inte bara vad som sägs - vilket ju är mycket viktigt för oss själva (tänk bara på hur många sätt det finns att säga “jag älskar dig”, och vilka olika betydelser den meningen faktiskt kan ha). En grupp amerikanska forskare studerade 59 hundar med blandad bakgrund i ett experiment där de erbjöds en skål med foder. Man mätte hur många hundar som verkligen åt av fodret när de fick höra inspelningar av olika versioner av människor som förbjöd dem att äta. Den första versionen var en manlig eller kvinnlig röst som spelades in i en situation där de verkligen hade en hund framför sig och där de gjorde allt de kunde för att med rösten hindra hunden att äta under 30 sekunder. Resten var olika bearbetade versioner av samma scenario. En version innebar t ex att samma personer fick läsa upp en nerskriven version av exakt det de sagt till hundarna i den äkta situationen, men i en neutral röst och utan att någon hund var närvarande. En annan version bestod av att man lät en datorröst läsa upp det personerna hade sagt i sina tidigare försök att stoppa hundarna, och en bestod av en datamanipulerad version av den ursprungliga förmanande röstvarianten, som inte längre lät som om det var en människa som uttalade förbuden. Man hade också en kontrollsituation med ren tystnad. Man erbjöd sedan hundarna en skål med mat samtidigt som man spelade upp någon av de olika ljudversionerna. Hundarna var i allmänhet mer försiktiga med att äta när de hörde ljud av vilket slag som helst, men de var signifikant mer försiktiga och åt mindre när de hörde den äkta mänskliga förmaningen. Slutsatsen forskarna drar är att hundar har en förmåga att uppfatta unika egenskaper i mänskligt tonfall, som gör att de inte bara reagerar på vad som sägs, utan också på hur det framförs.

Gibson, J. M., Scavelli, S. A., & Udell, C. J. (2014). Domestic dogs (Canis lupus familiaris) are sensitive to the “human” qualities of vocal commands. Animal Behavior & Cognition 1(3):281-295

© Per Jensen 2013