Välkommen till etologisidorna

 

                          

Till vardags arbetar jag som professor i etologi vid Linköpings universitet. Där leder jag en forskargrupp, som är inriktad på att förstå domesticeringens effekter på djurs beteende, och de genetiska mekanismerna bakom förändringarna. Vårt främsta studieobjekt är höns och hundar. Vill du veta mer om gruppens forskning kan du läsa på vår hemsida.

På min fritid ägnar jag mig bland annat åt att skriva och föreläsa om djurbeteende och djurskydd. Mitt hjärta klappar särskilt för hundar - deras alldeles speciella intelligens, utvecklad under en evolutionärt rekordartad kort tid av samliv med människor, gör dem otroligt intressanta för en etolog. De är det levande beviset på att evolutionen formar arters beteende och psyke på det sätt som är mest gynnsamt utifrån deras levnadsförhållanden. Eftersom hundarnas viktigaste omgivningsfaktor är människorna, som i tusentals år bestämt över deras reproduktion, har de utvecklat en unik förmåga att samarbeta och kommunicera med oss.

Jag är också intresserad av de matproducerande djuren och deras förhållanden. Vi äter mer och mer kött, samtidigt som priset på det sjunker år efter år i reala belopp. Vem betalar egentligen priset för den billiga maten? Utan tvivel djuren själva. Men vi vet mycket om de behov som grisar, höns och kor har, så varför kan vi inte anpassa vår matproduktion efter den biologiska kunskapen? Det och mycket annat ägnar jag mig åt i mina föreläsningar och skriverier.

Jag bor i södra Östergötland, i en liten by som heter Opphem, tillsammans med Mona och vår dansk-svenska gårdshund Gotte. Fyra söner finns också, som alla är utflugna. I den “utökade familjen” finns också sönernas hundar Tora (labrador), Nelson (labrador), Lukas (finsk lapphund) och Otto (shetland sheepdog), samt svägerskans Hasse (spansk vattenhund).


© Per Jensen 2013