Från forskningsfronten

Hunden ser när du är stressad

DSC_0022


På den här bloggen har jag berättat om många studier som visar att hundar har en makalös förmåga att läsa av subtila delar av vårt kroppsspråk. Men kan de också märka när vi är oroliga och påverkade av stress av olika slag? En ny undersökning kommer fram till att de verkligen kan just det. Den israeliska forskargruppen studerade militära bombsökhundar och deras förare när hundarna genomförde en sökuppgift. Vissa av ekipagen fick söka under normala betingelser och andra när föraren var utsatt för stress. Denna var av två olika slag: relevant stress, där föraren stressades under själva sökuppgiften (några ranghöga bedömare låtsades diskutera ekipagens prestation och skriva ner betyg på ett papper) eller irrelevant stress som inte hade att göra med uppgiften som sådan (förarna hade falskeligen informerats direkt innan testet om att de skulle omplaceras). Båda typerna av stress påverkade hundarnas prestationer kraftigt, men inte som forskarna hade förväntat sig. I stället för att prestera sämre klarade hundarna tvärtom uppgiften snabbare och effektivare när föraren hade utsatts för stress. Man spekulerar om att det skulle kunna bero på att hundarna själva blir aningen stressade och uppjagade av att se föraren i detta pressade tillstånd och att det leder till att de är mer aktiva och söker snabbare. Själv tycker jag att det mest fascinerande med resultaten är att hundarna så tydligt läser av och reagerar på förarens stressnivå. En läxa för alla som tränar hund - en stressig dag på jobbet, ett gräl med sambon eller oro över obetalda räkningar noteras direkt av din hund och kommer att påverka hur den uppför sig i en träningssituation.

Zubedat, S., Aga-Mizrachi, S. & Cymerblit-Sabba, A., 2014. Human-animal interface: the effects of handler's stress on the performance of canines in an explosive detection task. Applied Animal Science, in press.

Han eller hon? Inga problem för hunden

DSC_0111


Något av det första vi människor ser hos en annan person är könet. Vi använder en rad olika sinnesretningar för att kategorisera den andra som man eller kvinna - utseende, röst, antagligen doft (även om det ofta sker omedvetet). Men hur är det med hundar? Otaliga anekdoter pekar på att de också skiljer människor åt baserat på kön, och de flesta, liksom jag själv, antar nog att de använder sitt luktsinne för detta. Nu visar en ny forskningsrapport att hundar kan könsbestämma människor baserat på andra egenskaper än doft också. En brittisk forskargrupp studerade 51 hundar av olika ålder, ras och kön, när dessa utsattes för ett test. Hundarna fick höra en bandinspelning av en manlig eller en kvinnlig röst (akustiska stimuli). Samtidigt kunde de se två olika personer, en man och en kvinna, som var helt obekanta för dem. Varje hund testades med olika röstinspelningar och med olika personer. När de hade hört röstinspelningen registrerade man vilken av personerna hundarna tittade på först och hur länge de fortsatte att titta på denna. De hundar som levde i hushåll med personer av båda könen parade ihop rätt kön på person och inspelning utan problem. Men de som levde tillsammans med en enda person, eller med flera av samma kön, klarade inte uppgiften lika lätt. Resultaten visar att hundar lär sig att skilja på män och kvinnor genom sin erfarenhet och att de gör det med hjälp av såväl utseende som röst. Eftersom såväl inspelningar som försökspersonerna var okända visar resultaten också att hundarna generaliserar sina kunskaper till andra människor än dem de lever med. 

Ratcliffe, V.F., McComb, K. & Reby, D., 2014. Cross-modal discrimination of human gender by domestic dogs. Animal Behaviour, 91: 127-135

Positiva träningsmetoder ger mindre stressade hundar

DSC_0226


Systematiska studier av konsekvenser av olika träningsmetoder är ganska sällsynta. Kanske är det en bidragande orsak till att det florerar väldigt mycket “tyckande” i sådana frågor. En viktig fråga handlar om hur hundars beteende påverkas på lång sikt av träningen och också hur relationen till ägaren ser ut. En ny undersökning har studerat just det. Två franska forskare vände sig till skolor som hade en konsekvent metod när de utbildade hundägare i hur de skulle träna sina hundar i grundläggande lydnad. Antingen användes negativ förstärkning, dvs ett negativt stimulus upphör när hunden gör rätt, eller så användes positiv förstärkning, där hundarna belönades för att göra rätt. När exempelvis momentet “sitt” tränades innebar negativ förstärkning att hunden drogs med kopplet till rätt position varefter obehaget upphörde, medan den positiva innebar att man vägledde hunden med hjälp av godis. Båda metoderna var ungefär lika effektiva på att lära hundarna de tränade momenten. Men när man studerade hundarna utanför träningssituationen visade sig tydliga skillnader. De som tränats med negativ förstärkning uppvisade mer stressrelaterade beteenden, lägre och mer undergiven kroppshållning och sämre kontakt med sin ägare. Även om det här är en relativt liten undersökning är den viktig - mer forskning behövs verkligen när det gäller hur olika träningsmetoder fungerar både i effektivitet och i hur de påverkar hundarnas välfärd.

Deldalle, S. & Gaunet, F., 2014. Effects of 2 training methods on stress-related behaviors of the dog(Canis familiaris) and on the dogeowner relationship. Journal of Veterinary Behavior. 9: 58-65.

© Per Jensen 2013