Från forskningsfronten

Hundar som gråterDSC_0345


Gråt är ett av de beteenden som anses helt artspecifikt för oss själva. Det mest utmärkande för gråten är den plötsliga överproduktionen av tårvätska som väller ut ur ögonen. Vissa andra arter kan producera tårar i olika sammanhang, men typiskt sett är det för att reglera olika fysiologiska tillstånd, t ex att kontrollera saltbalansen i kroppen hos vissa havsfåglar. Människors gråt är i stället kopplat till starka emotionella reaktioner, både negativa och positiva. Tårar av smärta är lika påtagliga som glädjetårar. Men ingen annan art har observerats producera tårar av emotionella skäl - tills nu, när japanska forskare studerade hundar.

Under experimentet mätte forskarna tårproduktionen under ett test, där ägarna återförenades med sin hund efter att ha varit från den i mellan fem och sju timmar. Vid återföreningen producerade hundarna signifikant mer tårvätska än innan de hade skiljts åt. När man upprepade samma sak med en annan person än ägaren uteblev tårarna vid återföreningen, vilket tyder på att tårproduktionen hade att göra med en nära relation.

Det här stärktes av att man också undersökte hur tårproduktionen påverkades av anknytningshormonet oxytocin. När man försiktigt droppade en oxytocinlösning i ögat ökade tårarna på samma sätt som vid återförenandet, vilket inte var fallet när man droppade i andra liknande kemikalier som kontroll.

Man undersökte också hur människor reagerar på hundar som producerar mycket tårar. Försökspersoner visades bilder på hundar som hade fått extra tillförsel av artificiella tårar och genomgående rankades dessa som mer attraktiva än hundar med “normala” ögon på en skala efter hur gärna man vill ta hand om dem.

Forskarna drar slutsatsen att hundar under domesticeringen kan ha utvecklat den här förmågan att producera emotionella tårar som ett sätt att öka chansen att bli omhändertagna av människor, och för att stärka anknytningen till sin ägare. Andra forskare har tidigare visat att hundar utvecklat särskilda muskler som låter dem höja ögonbrynen på ett “inställsamt” sätt, vilket ökar deras attraktivitet. Kanske är tårproduktionen en liknande anpassning.

Murata, K., Nagasawa, M., Onaka, T., Kanemaki, N., Nakamura, S., Tsubota, K., Mogi, K., Kikusui, T., 2022. Increase of tear volume in dogs after reunion with owners is mediated by oxytocin. Curr Biol 32, R869-R870.

© Per Jensen 2013