Välkommen till folkmusiksidan

Jag är riksspelman på svensk säckpipa. Fiolen är mitt andra huvudinstrument, och jag spelar dessutom ett antal mer eller mindre udda instrument. Oavsett vad jag spelar på är det den östsvenska folkmusiken som jag brinner för. Kinda, där jag bor, är navet i min musikaliska hemvist, som sträcker sig från ostkusten längs med gränsen mellan Östergötland och Småland. Därifrån hämtar jag låtar med generationers tyngd och tradition bakom sig. Min musikaliska drivkraft är att bevara och levandegöra den låtskatt som finns i dessa trakter. 

© Per Jensen 2013