Från forskningsfronten

Hälsa på hunden minskar stressen

DSC_0390

Alla vi som har hund vet hur glad man blir över att mötas av en lycklig fyrbent vän när man kommer hem och vilken fantastisk effekt deras hälsande kan ha på vår uppdämda stress efter arbetsdagen. Men hur upplever hundarna det hela? Therese Rehn, som nyligen doktorerade på hundars beteende (se tidigare inlägg på den här bloggen) publicerar nu ytterligare ett arbete från sin avhandling, som kombinerar beteendestudier och fysiologiska mätningar. Hon satte upp ett kontrollerat experiment med beaglar, som lämnades ensamma i ett rum under en knapp halvtimme. Hundarna hade försetts med en permanentkateter som möjliggjorde blodprovtagning utan att sticka hunden med en nål under försöket. Därefter återvände skötaren till hunden och vid återförenandet behandlades hunden på ett av tre olika sätt. I den första versionen pratade skötaren vänligt med hunden och använde fysisk kontakt, dvs klappade och tog i hunden. I den andra pratade man bara, utan fysisk kontakt och i den tredje ignorerades hunden helt. Under två timmar efter återförenandet tog man blodprover med jämna mellanrum. Dessa analyserades för två olika hormoner: kortisol, som är ett stresshormon, och oxytocin, som är den raka motsatsen. Oxytocin har beskrivits som ett "må-bra" eller "antistress"-hormon och är kopplat till social bindning mellan individer. Hos oss själva frisätts det t ex när man kramas, tar hand om ett litet barn, eller helt enkelt rör vid någon man är fäst vid. Hos hundarna minskade kortisolnivåerna under tiden efter återförenandet, medan oxytocinnivåerna ökade, framförallt när skötaren hade fysisk kontakt. När kontakten uteblev var effekten mycket mindre tydlig. Detsamma gällde hundarnas beteende, som främst bestod av svansviftning och läppslickning. Försöket visar att hundar uppskattar den fysiska kontakten och att hälsningsbeteendet leder till en tydligt mätbar minskning av stressen. Men den viktigaste slutsatsen är att fysisk kontakt tycks vara den allra viktigaste aspekten av hälsandet. Så våra hälsningsritualer efter jobbet har en ömsesidig funktion, både vi själva och våra hundar mår bra av det.

Rehn, T. et al., 2013. Dogs’ endocrine and behavioural responses at reunion are affected by how the human initiates contact. Physiology & Behavior, 124: 45-53.

Mindre stressade minkar får ligga mer

MinkGeorgia Mason  pic

En liten utvikning från de hundstudier som vanligtvis fyller denna blogg. I ett nytt, väldigt coolt arbete har nordamerikanska forskare för första gången på ett övertygande sätt lyckats belysa de evolutionära problemen med stereotypier. Det är de välbekanta beteendestörningar som utvecklas hos djur i fångenskap när miljön inte tillåter naturligt beteende. Hos minkar tar det sig ofta uttryck i underliga vindlande kroppsrörelse, eller baklängessaltomortaler, som upprepas timtals i sträck. Man har länge spekulerat i att stereotypier skulle kunna vara negativa för individernas förmåga att reproducera sig, och att det delvis kan förklara varför man aldrig ser dem i naturen. Georgia Mason leder en forskargrupp som studerade sambandet mellan stereotypier och partnerval hos minkar. Hanar med olika nivåer av beteendestörningen genomgick ett partnervalstest, där honor fick välja mellan flera olika hanar i en kontrollerad uppställning. Hälften hade levt i berikade burar och hälften i standardburar, där de utvecklade grava stereotypier. Det visade sig att honorna föredrog hanar som inte uppvisade stereotypier i sina hemburar och att dessa fick nästan dubbelt så många parningar som de mer störda. Hanar från icke-berikade burar hade också lägre testosteronnivåer och en rad stressrelaterade fysiologiska förändringar. En viktigt detalj är att hanarna inte visade några stereotypier under själva partnervalsförsöket, utan skillnaden mellan djuren var ett resultat av hur de hade uppfört sig i sina hemburar. Det här är första gången någon kunnat visa en nära koppling mellan stress och evolutionär funktion. Jag tycker det är en mycket spännande studie och den leder fram till en massa nya frågor om den genetiska kopplingen mellan egenskaperna.

Díez-León, M. et al., 2013. Environmentally Enriched Male Mink Gain More Copulations than Stereotypic, Barren-Reared Competitors. PLoS ONE, 8(11), p.e80494.

© Per Jensen 2013