Från forskningsfronten

Hur bra är hundar på att imitera andra hundar?


DSC 0257

På senare år har den s k “do-as-I-do”-metoden rönt ett ökat intresse i hundvärlden. Det är den italienska etologen Claudia Fugazza som utvecklat den baserat på hennes forskning, som visat att hundar är duktiga på att imitera handlingar som de ser ägaren utföra. Det kan utnyttjas för att visa hunden vad man vill at den ska göra i stället för att använda traditionell betingning-baserad träning. Men hur bra är hundar egentligen på att ta efter varandra? Många hundägare har erfarenheter av att de verkar göra det i en mängd olika situationer, men de vetenskapliga beläggen för att de verkligen kan göra de är få. Det finns ofta en mängd andra möjliga förklaringar till det som ser ut som äkta imitation.

Ett forskarlag från Italien har nu publicerat resultaten av ett välgjort experiment, som visar att hundar faktiskt har god förmåga att ta efter ett beteende som de ser en annan hund utföra. I experimentet, som utfördes på labradorer av olika ålder och med olika träningsbakgrund, lät man hundarna först försöka att med hjälp av ägarens instruktioner utföra ett av två möjliga trick: antingen hoppa upp och sätta sig på en stubbe, eller klättra upp för en kort stege till en barnrutchbana. Ägarna fick använda vilka metoder som helst för att lära dem beteendet. Sedan valde forskarna ut de hundar som inte lyckades lära sig trots ägarnas enträgna försök. Dessa delades in i två grupper: den ena fick helt enkelt vila i några minuter, medan den andra gruppen fick se en i förväg tränad hund utföra tricket.

I försökets nästa del fick så de hundar som tidigare misslyckats försöka igen. Resultaten var tydliga: 10 av de 16 hundar som sett en annan hund utföra tricket klarade det nu ganska snabbt, medan bara 4 av de 17 som inte hade sett demonstrationen lärde sig utföra rätt handling. Skillnaden mellan grupperna är statistiskt säker, och visar att en hund kan lära sig vad den förväntas göra genom att helt enkelt observera en annan som demonstrerar. 

Forskningen visar att hundar har en djupare medvetenhet om andra individer och deras handlingar än många trott. Men den ger oss också en del praktiska tips. Tänk till exempel om din hund inte förstår det här med att springa genom tunneln på agilityplanen. Då kan det vara en god idé att låta den titta på när en annan hund visar hur man ska göra. 

Scandurra, A., Mongillo, P., Marinelli, L., Aria, M., D’Aniello, B., 2016. Conspecific observational learning by adult dogs in a training context. Applied Animal Behaviour Science 174, 116–120. doi:10.1016/j.applanim.2015.11.003

© Per Jensen 2013