Från forskningsfronten

När är hunden som sötast?


IMG 0032

Handen på hjärtat - nog kan valpar av alla de slag få oss att smälta och visst lockar de fram alla faders- och moderskänslor till ytan? En ny forskningsrapport tar fasta på just det. Resultaten kan först synas vara helt självklara, men när man betänker vad de egentligen betyder i ett vidare biologiskt perspektiv är det egentligen rätt märkvärdigt.

Bakgrunden är den här: en av de viktigaste saker som skiljer hundar från deras förfäder vargarna är den tid som tikarna tar hand om avkomman. Hos vargar sköter tiken, och andra i flocken, om valparna upp till ett år efter födelsen och stannar kvar hos flocken i ytterligare ett år efter det. De vuxna hundarna skyddar dem, drar hem mat och tar hand om dem på olika sätt. Hundar överger i stället sina valpar vid 8-10 veckors ålder. Det är ju den tid då vi normalt skiljer dem från uppfödaren och tar dem till ett nytt hem, men långt ifrån alla hundar i världen har den turen. Bland de miljoner hundar som inte lever under direkt människobeskydd (dvs strykarhundar och vildhundar) dör uppemot 80% av valparna inom rätt kort tid efter avvänjningen. De som överlever är i stor utsträckning de som blir adopterade och omhändertagna av människor.

Naridne Chersini och hennes kollegor hade därför hypotesen att hundar har utvecklats så att de är maximalt attraktiva för människor vid den tid då modern överger dem, eftersom det ökar chansen att de ska få mänsklig omvårdnad. För att undersöka det använde forskarna bilder av valpar från födelsen till sju månaders ålder. Alla bilder var svart-vita och tagna ur samma vinkel. Valparna kom från tre olika raser. Bilderna presenterades för 51 mänskliga försökspersoner som ombads att gradera hur söta och attraktiva de upplevde var och en av dem.

Det visade sig att den högsta “söthetspoängen” generellt gavs till hundar som var i avvänjningsålder. För Cane Corso-valpar låg toppen vid 6.3 veckors ålder, för Jack Russel vid 7.7 veckor och för vit herdehund vid 8.3 veckor. Valpar yngre eller äldre än det rankades generellt som mindre söta.

Det här kommer såklart inte som en överraskning för någon - alla vet hur oemotståndliga valpar är i åttaveckorsåldern. Men forskarna menar att anledningen till att vi tycker så är att de hundar som utvecklat den här attraktiviteten vid precis den här åldern haft större chans att överleva och lämna sina gener vidare under domesticeringen. Så när våra hjärtan smälter för den gulliga nyavvanda valpen kan det helt enkelt bero på att de “manipulerar” vårt omvårdnadssystem för att få oss att ta hand om dem.

En uppenbar svaghet i undersökningen är att man inte hade med några bilder på vargungar. Om hypotesen ska vara riktigt trovärdig borde vargarnas ungar inte nödvändigtvis vara särskilt söta för oss människor vid just åtta veckors ålder. Men det äterstår att testa för framtida forskning.

Chersini, N., Hall, N.J., Wynne, C.D.L., 2018. Dog Pups’ Attractiveness to Humans Peaks at Weaning Age. Anthrozoös 31, 309–318. doi:10.1080/08927936.2018.1455454

© Per Jensen 2013