Från forskningsfronten

Är mopsar mer intresserade av sina ägare än vinthundar?


Frågan kan synas märklig, men senare års forskning har påvisat en rad skillnader i biologi och beteenden mellan trubbnosiga och mer långnosade raser. Exempelvis är ögonens synceller arrangerade lite annorlunda hos trubbnosarna vilket gör att deras synskärpa påminner mer om vår egen, medan långnosarnas ögonkonstruktion i stället får deras syn att påminna mer om vargarnas. En grupp forskare i Ungern har nu undersökt om skallformen kan påverka hundars intresse för att betrakta bilder av ansikten.

Forskarna undersökte ett 40-tal hundar av olika raser och kön och jämförde trubbnosar (“brachycephala”, som är den tekniska termen) med mer långnosade (“dolichocephala”). Hundarna fick se bilder av människor och av hundar och man mätte sedan hur lång tid de betraktade varje ansikte. Både människo- och hundbilderna visades dels rakt framifrån med direkt ögonkontakt, dels i profil (se figuren ovan).Var och en av de 20 olika bilderna som användes visades i 15 sekunder.

Resultaten visade att hundansikten drog till sig uppmärksamheten mer än människoansikten. Men trubbnosiga hundar betraktade överlag bilderna under längre tid än de långnosade. Det gällde oavsett om bilderna föreställde människor eller hundar. Man tänkte sig att bilderna av hundar kanske upplevdes hotfulla och därför betraktades mer ingående. Men om man placerade lite godis framför bilderna var det ingen skillnad i hur snabbt hundarna närmade sig, vilket tyder på att de inte kände sig hotade av några av bilderna.

Forskarna tolkar resultaten som en indikation på att trubbnosiga hundar kan vara generellt mer intresserade av social kontakt. Det kan förstås finnas många andra alternativa tolkningar också, t ex att de långnosade hundarnas annorlunda synskärpa gör dem mindre intresserade av att betrakta bilder i allmänhet. Men studien är ännu en i raden som visar att trubbnosiga hundar, som mops och boxer, skiljer sig från andra raser på många olika sätt.

Referens:

Bognár, Z., Iotchev, I.B., Kubinyi, E., 2018. Sex, skull length, breed, and age predict how dogs look at faces of humans and conspecifics. Anim Cogn 24, 1–10. doi:10.1007/s10071-018-1180-4 


© Per Jensen 2013