Låtfelan

DSC_0014DSC_0020 DSC_0018

Fioler med resonanssträngar förknippas ofta med norsk folkmusik (hardingfela), men de har varit relativt vanliga i Sverige också. Tvärtemot vad man kanske skulle tro finns de flesta bevarade instrumenten i östra Sverige, långt från Norge, vilket tyder på att det här är en oberoende tradition som går tillbaka på de gambainstrument som var vanliga under senrenässans. Min låtfela (som jag föredrar att kalla dem, något vedertaget namn har de inte), har tolv strängar - fyra spelsträngar och åtta resonanssträngar. 

Instrumentet byggdes 1980 av Kåre Leonard Knudsen i Arendal, Norge. Kåre var en före detta sjöman med tusen historier och ett brokigt liv bakom sig. Han kom att intressera sig för fiolbygge och blev snart Norges främste byggare av den speciella hardingfelan. Några svenska spelmän, intresserade av att återuppväcka den svenska resonanssträngade fiolen, kontaktade honom och han byggde sedermera ett flertal fioler med olika antal understrängar. Den tolvsträngade varianten som jag har var den minst vanliga och såvitt vi vet blev det bara fem sådana instrument byggda. Jag har nummer 4 och min spelkompis Bengt Ståhlbom nummer fem.

Våra instrument byggdes med en normalstor kropp, aningen kort greppbräda och en snäcka med lejonansikte, enligt förebild från ett instrument bevarat på Smålands museum i Växjö. Utsmyckningarna utgörs av ringar strödda över greppbräda och stränghållare, ett mönster som återfinns på en berömd hardingfela tillhörig en av Norges största spelmän. Sommaren 2013 har min fiol genomgått en varsam renovering av Anders Norudde, som bl a gjort en helt annan infästning av resonanssträngarna än Kåres originalversion. Vidare har felan försetts med planetväxelskruvar, vilket underlättar det eviga stämmandet högst väsentligt.

Här spelar jag en polska efter Frans Gustafsson i Tjärstad på fiolen innan den genomgick renovering. 

För oss som älskar fioler med resonanssträngar finns det ett vattenhål att besöka så ofta som möjligt: resoneramera

DSC_0021 DSC_0024 DSC_0011

Kåre Leonard Knudsen, längst till vänster, fångad på en stämma nån gång på 70-talet med Magnus Bäckström och Kalle Almlöf (foto Simon Simonsson). Nederst till höger sitter Anders Norudde och gör de sista justeringarna på felan i augusti 2013.

© Per Jensen 2013