Från forskningsfronten

Är hundar verkligen röd-grön färgblinda?

                


En av hundvärldens vanligaste myter är den att de är färgblinda. Jag har skrivit om det i ett kapitel i min bok “Den missförstådda hunden” och där förklarat hur studier av ögats uppbyggnad visat att de visst ser färger, men förmodligen på samma sätt som en människa som är röd-grön färgblind. De ser alltså inte världen i svart-vitt-grått som många tycks tro, utan i en rik färgskala som dock skiljer sig något från den de flesta människor uppfattar. Men anatomiska och fysiologiska studier i all ära, men vi har saknat direkta bevis från bra beteendestudier på att hundar verkligen uppfattar färger som en röd-grön färgblind person gör. Tills nu, vill säga, för en italiensk forskargrupp har utvecklat ett helt nytt och smart sätt att mäta just det.

De allra flesta av oss har någon gång varit med om att få vårt färgseende testat med s k Ishihara-bilder. Det är de runda, prickiga små tavlor där man ska försöka utläsa olika siffror med avvikande färg. Särskilda kombinationer av dessa avslöjar avvikelser i färguppfattning. I den Ishihara-bild som ses ovan till vänster har röd-grön färgblinda personer svårt att se att det står “26” (om färgåtergivningen är bra, vilket den kanske inte är på den dataskärm du använder just nu) - de ser bara siffran “2” eftersom sexan flyter ihop med bakgrunden. Forskarna utvecklade därför en hund-variant av Ishihara-testet.

Sexton hundar av olika ras, ålder och bakgrund fick titta när olika bilder visades på en skärm. Bilderna föreställde en silhuett av en katt som sprang åt vänster. När katten visades som en svart silhuett mot en vit bakgrund blev hundarna mycket intresserade. Genom att studera deras ögonrörelser och beteende i övrigt kunde forskarna se att hundarna mycket väl uppfattade bilden - de följde katten intresserat med blicken och deras rörelsemönster indikerade att de gärna skulle ha jagat efter katten om de inte hållits på plats av ägaren.

Sedan konstruerade man Ishihara-bilder med samma färgförhållanden mot bakgrunden som tvåan och sexan i människoversionen. När katten visades med samma kontrast som tvåan reagerade alla hundar på bilden, men när kontrasten i stället var som i sexan såg de inte längre någon katt. 

Det här är första gången man på ett tydligt sätt kunnat använda ett beteendetest för att undersöka färgseendet hos någon annan art. Forskarna menar att det kan användas på andra djur också, det handlar bara om att hitta något bra stimulus som kan användas i Ishihara-bilden för just den arten. Även om myten om hundars totala färgblindhet är helt fel råder det ingen tvekan om att de verkligen är röd-grön färgblinda. Men även för en sådan individ sprakar omvärlden i en rik palett av olika färger.

Siniscalchi, M., d’Ingeo, S., Fornelli, S., Quaranta, A., 2017. Are dogs red–green colour blind? Royal Society Open Science, 4: 170869

© Per Jensen 2013