Från forskningsfronten

Vargar har också empati

Kan hundar känna empati, dvs medkänsla? Vi är många som tycker oss ha blivit tröstade av våra fyrbenta vänner när humöret varit i botten, men kan vi därför vara säkra på att de verkligen känner in vårt sinnestillstånd och påverkas av det på samma sätt, något som är centralt i själva definitionen av empati? Forskare har studerat det från ett antal olika utgångspunkter (läs mer om det i min nya bok!) och en av nycklarna kommer från ett ganska oväntat håll - smittsamma gäspningar. De flesta människor känner igen fenomenet, det är helt enkelt svårt att stå emot när man ser och hör en annan person gäspa. Man har funnit att hundar också smittas av gäspningar, inte minst från människor, (både åsynen och ljudet är viktiga) och att de smittas lättare ju starkare band de har till den som gäspar. Det här har tolkats som ett tecken på att hundar kan uppleva empati, en känsla som är särskilt starkt utvecklad mot ägaren. Men varifrån kommer detta beteende? Har det utvecklats under domesticeringen eller är det ett urgammalt fenomen? Japanska forskare studerade vargflockar i djurparker och kartlade förekomsten av smittsamma gäspningar. De analyserade också de sociala banden inom flocken och jämförde gäspandet med individernas relationer. De fann att vargar, precis som hundar, ofta smittas och att det skeddes särskilt ofta när de inblandade individerna var nära bundna till varandra. Om en nära kompis gäspade utlöste det alltså samma beteende oftare än när det var en mindre kär individ. Man tolkar det som att empati är en förmåga som föregick domesticeringen och att hundarna tagit med sig känslorna in i relationen till oss. Kanske är empati en grundläggande social förmåga, vanlig hos alla flockdjur som måste leva och fungera tätt tillsammans.

Romero, T., Ito, M., Saito, A., & Hasegawa, T. (2014). Social modulation of contagious yawning in wolves. PLoS ONE, 9(8), e105963. doi:10.1371/journal.pone.0105963

© Per Jensen 2013