Hälsa på hunden minskar stressen

DSC_0390

Alla vi som har hund vet hur glad man blir över att mötas av en lycklig fyrbent vän när man kommer hem och vilken fantastisk effekt deras hälsande kan ha på vår uppdämda stress efter arbetsdagen. Men hur upplever hundarna det hela? Therese Rehn, som nyligen doktorerade på hundars beteende (se tidigare inlägg på den här bloggen) publicerar nu ytterligare ett arbete från sin avhandling, som kombinerar beteendestudier och fysiologiska mätningar. Hon satte upp ett kontrollerat experiment med beaglar, som lämnades ensamma i ett rum under en knapp halvtimme. Hundarna hade försetts med en permanentkateter som möjliggjorde blodprovtagning utan att sticka hunden med en nål under försöket. Därefter återvände skötaren till hunden och vid återförenandet behandlades hunden på ett av tre olika sätt. I den första versionen pratade skötaren vänligt med hunden och använde fysisk kontakt, dvs klappade och tog i hunden. I den andra pratade man bara, utan fysisk kontakt och i den tredje ignorerades hunden helt. Under två timmar efter återförenandet tog man blodprover med jämna mellanrum. Dessa analyserades för två olika hormoner: kortisol, som är ett stresshormon, och oxytocin, som är den raka motsatsen. Oxytocin har beskrivits som ett "må-bra" eller "antistress"-hormon och är kopplat till social bindning mellan individer. Hos oss själva frisätts det t ex när man kramas, tar hand om ett litet barn, eller helt enkelt rör vid någon man är fäst vid. Hos hundarna minskade kortisolnivåerna under tiden efter återförenandet, medan oxytocinnivåerna ökade, framförallt när skötaren hade fysisk kontakt. När kontakten uteblev var effekten mycket mindre tydlig. Detsamma gällde hundarnas beteende, som främst bestod av svansviftning och läppslickning. Försöket visar att hundar uppskattar den fysiska kontakten och att hälsningsbeteendet leder till en tydligt mätbar minskning av stressen. Men den viktigaste slutsatsen är att fysisk kontakt tycks vara den allra viktigaste aspekten av hälsandet. Så våra hälsningsritualer efter jobbet har en ömsesidig funktion, både vi själva och våra hundar mår bra av det.

Rehn, T. et al., 2013. Dogs’ endocrine and behavioural responses at reunion are affected by how the human initiates contact. Physiology & Behavior, 124: 45-53.

© Per Jensen 2013