Hur hundar känner igen ansikten

                                                         


Många tror att hundar känner igen sin matte/husse och andra människor, även andra hundar, på lukten och att synintrycken är av mindre betydelse. Tidigare forskning har visat att det inte stämmer. Om hundar får se sin ägare och andra människor med en påse över huvudet misslyckas de ofta med att skilja ut sin egen matte från främlingar. Andra studier har också visat att hundar verkligen har ett utpräglat sinne för att känna igen ansikten och de skiljer på bilder av riktiga ansikten och sådana där man manipulerat dem så att de ser onaturliga ut. För oss människor är det här en självklar förmåga. Vi har också särskilda delar av hjärnan, i den del som kallas temporalloben, som är specialiserad på just ansiktsigenkänning. Vi delar det med våra närmaste släktingar aporna. Men hur fungerar det här hos hundar? De skulle ju kunna uppnå samma förmåga genom att helt enkelt lära sig hur ett ansikte ser ut på samma sätt som de lär sig exempelvis var det brukar finnas hare på promenaden, eller hur man springer slalom på en agilitybana. Nu har en amerikansk forskargrupp använt sig av s k magnetresonanskamera (MRI) för att registrera vad som händer i hundars hjärnor när de tittar på ett ansikte jämfört med när de ser olika föremål som inte ser ut som ansikten. MRI-tekniken avbildar aktiviteten i olika delar av hjärnan när en försöksindivid tänker på olika saker eller löser olika uppgifter. Det enda problemet är att försökspersonen måste ligga absolut stilla under försöket - huvudet får inte röra sig en millimeter. Forskarna använde sig av åtta olika hundar som tränades för uppgiften och under själva försöket låg de frivilligt stilla i kameratunneln med huvudet på en kudde (se bilden ovan). Under MRI-mätningarna visades olika bilder på en skärm. Det visade sig att bilder på ansikten, både från hundar och människor, aktiverade samma område i temporalloberna som ansvarar för ansiktisigenkänning hos oss människor och hos apor. Andra föremål aktiverade inte den delen av hjärnan. Slutsatsen är att hundar har ett medfött system som är specialiserat för att skilja på olika ansikten och de använder det systemet både när de tittar på andra hundar och på andra människor. Systemet är detsamma som hos oss själva och har därför antagligen lång evolutionär historia. Att känna igen ansikten är alltså inget de lär sig som andra färdigheter, utan något som är djupt rotat hos alla hundar redan från födelsen. Studien är en i en rad undersökningar som kommit på senare år där MRI-tekniken används på hundar och vi lär få se mer av samma typ av experiment i framtiden. Spännande, eftersom det här är en metod som låter oss se rätt in i hundens hjärna när den ligger och tänker!

Dilks, D. D., Cook, P., Weiller, S. K., Berns, H. P., Spivak, M., & Berns, G. S. (2015). Awake fMRI reveals a specialized region in dog temporal cortex for face processing. PeerJ, 3, e1115. http://doi.org/10.7717/peerj.1115


© Per Jensen 2013