Katter är inte lika bundna till ägaren som hundar


10.1b

För de hundmänniskor som brukar läsa denna blogg kommer det väl knappast som en överraskning: katter verkar vara mindre socialt anknutna till sina ägare än hundar och dessutom mindre än vad många kattägare kanske själva tror. Katten härstammar från en vild anfader, den afrikanska vildkatten, som till skillnad från vargen (hundens förfader) är ensamlevande och revirhävdande. Den sociala läggning som man kan se hos dagens katter är alltså en relativt ny företeelse - den har i stort sett utvecklats under domesticeringen, som en anpassning till att leva med människor. Men att en katt tolererar och t o m uppskattar mänskligt sällskap är inte samma sak som att den nödvändigtvis har en social och psykologisk bindning till sin ägare, trots att en del tidigare forskning hävdat så. De britiiska forskarna Alice Potter och Daniel Mills undersökte denna anknytning hos tjugo katter och deras ägare med hjälp av en variant av det s k Ainsworth Strange Situation Test. Testet, ursprungligen ett psykologiskt test för att mäta hur bundna barn är till sina föräldrar, har använts för att undersöka hundars anknytning till sina ägare och visat att hundarna verkar betrakta ägaren ungefär som ett barn betraktar mamma och pappa. Under testet studerade man hur katten uppförde sig i en rad olika situationer när de var tillsammans med antingen ägaren eller en främmande person, eller när de var helt ensamma i ett rum. Man undersökte saker som hur mycket katten undersökte sin omgivning, viljan att leka och reaktioner på att bli lämnad. Resultaten visade att katterna inte skilde på ägarna och främlingarna i sitt beteende och inte reagerade nämnvärt på att bli lämnade i ett främmande rum (något nästan alla hundar gör). De tenderade att jama mer när ägaren lämnade dem jämfört med när en främling gjorde det, men i övrigt kunde man inte hitta några som helst effekter av ägarens närvaro eller frånvaro. Forskarnas slutsats var att katterna inte visade några tecken på att vara anknutna till sina ägare på samma sätt som hundar och att man behöver utveckla andra testmetoder för att studera exakt hur de psykologiska kopplingarna ser ut mellan katten och dess husse eller matte. 

Potter, A., & Mills, D. S. (2015). Domestic Cats ( Felis silvestris catus ) Do Not Show Signs of Secure Attachment to Their Owners. PLoS ONE, 10(9), e0135109. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0135109

© Per Jensen 2013