Använder hunden sin nos?


DSC_0020

Vi vet alla att hundar har ett fantastiskt luktsinne. Men hur använder de sin doftförmåga i vardagslivet? En hund kan såklart tränas till att använda nosen på ett effektivt sätt i olika situationer, men om en vanlig, otränad sällskapshund får välja själv, hur mycket använder den sig av luktsinnet? Det var den fråga de ungerska forskarna Polgar och medarbetare ställde sig i ett experiment som publicerades i dagarna. De studerade ett trettiotal vanliga familjehundar i olika varianter av enkla valförsök, där hundarna skulle kunna lösa problemen de ställdes inför relativt enkelt genom att förlita sig på sitt luktsinne. I en variant av försöket fick hundarna försöka hitta sin matte/husse bland tre personer som var dolda under ett tyg. I den andra varianten skulle de hitta godis i en av tre likadana burkar. Resultaten var något förvånande. Om hundarna var närmare än två meter från objekten använde de sig generellt av sitt luktsinne för att hitta rätt den första gången de löste problemet. Men andra gången och därefter var det vanligast att hundarna helt enkelt nonschalerade sina luktintryck och valde det objekt som hade varit rätt första gången. Om ägaren eller godiset funnits till höger vid de första tillfället fortsatte de sedan att välja det högra objektet i stället för att använda sin nos. När hundarna startade tre meter från föremålen gissade de helt enkelt redan från första valet och gjorde inte några försök att använda lukten. Forskarna drar slutsatsen att hundar ofta väljer en kognitiv strategi för att lösa problem även i situationer där de skulle kunna förlita sig på luktsinnet. Så även om deras nos är ett överlägset instrument väljer de ibland helt enkelt ett beteende som de själva tycker är smartare i vissa situationer. Forskarna menar att det här gör att man måste ifrågasätta den vanliga uppfattningen att hundar helst använder luktsinnet för att lösa den här typen av problem, dvs för att hitta gömda saker de gärna vill ha.

Polgár, Z., Miklósi, Á., & Gácsi, M. (2015). Strategies Used by Pet Dogs for Solving Olfaction-Based Problems at Various Distances. PLoS ONE, 10(7), e0131610. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0131610

© Per Jensen 2013