Två polskor efter Carl Nilsson, Efsinge

Från den lilla byn Efsinge utanför Rimforsa kommer en notsamling som tillhört en spelman vid namn Carl Nilsson. Den är daterad sent 1700-tal och låtarna är överlag typiska för trakten. Här spelar jag och sonen Axel två sammankopplade polskor. Båda två finns i flera olika varianter i östgötska och småländska notsamlingar från den här tiden. Men vi gillar att kalla dem Efsingepolskor. Inspelningen är från vår konsert i Affären Svalsjö utanför Kisa i augusti 2015.


© Per Jensen 2013