Slängpolska efter Anders Dahlgren

Dahlgren var organist och mycket annat i Fogelvik på 1700-talet och efter honom finns en rad fina polonäspolskor bevarade. Slottets spelmän, dvs jag själv, Bengt Ståhlbom och Mats Lundborg har som specialitet att vårda låtskatten efter Ragnar Andersson i Gärdsnäs - han som bodde i den lilla stugan med det stora namnet, “Slottet”. Men tyvärr var Ragnars slängpolskerepertoar ganska begränsad. Eftersom vi älskar polonäserna spelar vi därför också många låtar efter de gamla spelmännen från trakten, exempelvis då Dahlgren. Det här är en mycket typisk slängpolskemelodi som uppskattades av dansarna på den här kvällen i logen vid Vårdnäs en junikväll 2014.


© Per Jensen 2013