Hundar som härmar

IMG 0123


Så är den internationella konferensen Canine Science Forum i Budapest över och nu går det två år tills världens hundforskare åter samlas på detta sätt. Den sista dagen bjöd på två föredrag från vår egen grupp i Linköping. Lina Roth presenterade sina resultat rörande hur hundar och deras ägare långvarigt påverkar varandras stressnivåer och Ann-Sofie Sundman gav lite smakprov från de resultat vi hittills fått fram när det gäller epigenetiska skillnader mellan olika hundraser och mellan hundar och vargar. Båda dessa saker kommer jag att återkomma till så småningom.

Dagens höjdpunkt var såklart föredraget av Claudia Fugazza, numera verksam i Budapest. Hon har blivit känd även långt utanför de vetenskapliga kretsarna genom sin forskning på imitation hos hundar, något hon också omsatt till en alltmer populär träningsmetod som kallas “Do As I Do”-metoden. Den bygger, precis som hennes forskning, på att man först lär hunden ett kommando (“Do it!”) som betyder att den ska härma den handling man visar. Därefter kan man lära den en mängd olika saker genom att helt enkelt utnyttja hundens tidigare underskattade förmåga till härmning. 

Men Fugazza använder också metoden till att studera hundars kognitiva förmåga i stort, t ex deras minne och deras sociala relationer till människor. Hon berättade bl a om de experiment hon gjort där hon gradvis ökat tiden mellan tränarens demonstration och hundens egen imitation av denna. Från början trodde hon att det skulle vara svårt för hunden att komma ihåg vad den hade sett i ett par minuter, men det visade sig vara helt fel. Ända upp till 24 timmar efter demonstrationen kan de flesta hundar minnas vad de fått sig förevisat och kan enkelt upprepa handlingen på kommandot "Do It”, även om den under det dygnet varit hemma och sysslat med helt andra saker. 

Ett relativt nytt experiment undersökte om hunden har det som kallas “episodiskt minne”. Det är det minne vi har när vi t ex återkallar minnet av vad hustrun eller maken gjorde när vi satt och åt frukost i går morse. Fugazza undersökte det genom ett elegant experiment När hundarna var upptagna av något helt annat, nämligen att lyda ett “ligg-kommando”, demonstrerade man en handling liksom i förbigående. Efter ett längre uppehåll togs hunden in i samma rum och fick nu kommandot “Do It”. Nästan alla hundar hade noterat handlingen och kunde utan vidare härma det de sett i ögonvrån. Det här tyder på att de har episodiskt minne, vilket är ett ofta använt kriterium för att bedöma om individer av en viss art har ett utvecklat självmedvetande.

Fugazza har också hittat vissa begränsningar i imitationsförmågan. Det verkar som de flesta hundar i första hand generaliserar sin imitation till en viss plats. När de ombeds att härma ett beteenden, t ex att lägga tassen på ett föremål, får de problem om man har flyttat föremålet från det ena hörnet av rummet till det andra. Många går i stället till det ursprungliga hörnet och vet sedan inte vad de ska göra. Särskilt svårt blir det om hunden ser två olika föremål där man visar att hunden ska lägga tassen på det ena och sedan byter man plats på de två föremålen innan kommandot “Do It”. Nästan alla hundar lägger då tassen på fel föremål, nämligen det som står på den ursprungliga platsen. 

Nu bär det hemåt från Budapest men forskningen går vidare. Konferensdeltagarna har fyllt kappsäcken med inspiration och idéer och en del av det som kommer att hända framöver kan du läsa om på den här bloggen, efterhand som resultaten publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

 

© Per Jensen 2013