Hundar avslöjar oärliga personer

DSC_0119


Forskningen på hundars kognition och kommunikation inleddes på allvar med den publikation som visade att de utan större problem kan följa pekande gester från människor. Om de ges ett val mellan två burkar, varav den ena är tom och den andra innehåller godis, blir valet lätt om en människa pekar på den rätta burken. Detta skiljer hundar från vargar, som inte är intresserade av att läsa av människors kommunikationsförsök. Det här s k pektestet har sedan använts i en rad olika undersökningar. I ett experiment lät man två olika personer peka på var sin burk - den ena var ägare och den andre en främling. Hundarna valde systematiskt den burk som ägaren pekade på, även när det konsekvent var fel (du kan läsa om det i ett gammalt blogginlägg:”Husse och matte har alltid rätt”). En ny undersökning använder nu samma test för att se om hundar kan avslöja personer som visar fel när de inte har någon särskild bindning till någon av de inblandade. Vid det första tillfället pekade personen på den rätta av de två burkarna och hundarna följde gesten utan större problem. Andra gången visade man hundarna innehållet i de båda burkarna innan de vändes igen. Därefter pekade personen på den felaktiga burken och hundarna fick välja. De fick alltså bara godis denna gång om de valde den burk som personen inte pekade på. Det tredje försöket var identiskt med det första, dvs hunden visste inte vilken burk som innehöll godis och försöksledaren pekade på den korrekta. Det visade sig att hundarna nu blev tveksamma, tog längre tid på sig och oftare valde den burk som personen inte pekade på. När man gjorde om försöket från början med en annan person, utan att “lura” hunden i det mittersta testet var de lika benägna att följa pekandet alla tre gångerna. Experimentet visar att hundar är snabba på att avslöja en person som försöker lura dem och att de sedan anpassar sitt beteende efter det. Precis som barn kan de dra slutsatser om en människas pålitlighet utifrån sina erfarenheter av personen och förutse om det går att lita på denne i fortsättningen. Det här berikar onekligen vår kunskap om hur hundar ser på oss: om de är nära knutna till oss verkar de lita på oss i vått och torrt, men en mindre välbekant människa bedöms snabbt efter hur ärlig den är.

Takaoka, A., Maeda, T., Hori, Y., & Fujita, K. (2015). Do dogs follow behavioral cues from an unreliable human? Animal Cognition, 18(2), 475–483. doi:10.1007/s10071-014-0816-2

© Per Jensen 2013