Förstår hunden emotionella ansiktsuttryck?


DSC_0068


Att hundar kan se på våra ansikten och våra blickar var vi har uppmärksamheten och använda det för att t ex hitta gömt godis, det är väl belagt inom forskningen i dag. Men kan de också avläsa emotionella uttryck, som glädje eller äckel, och anpassa sitt beteende efter hur vi människor känner oss? Där har forskningen inte gett helt entydiga resultat. Man har tidigare jämfört hundars intresse för gömda innehåll i lådor efter att en person demonstrerat glada eller äcklade uttryck. De försöken har visat att hundar verkar skilja rätt bra på glada uttryck jämfört med neutrala, men att de är sämre på att förstå skillnaden mellan ett äcklat och ett neutralt uttryck. En grupp ungerska forskare har nu tagit sig an den frågan med en lite annorlunda metod, som bygger på en aktiv respons från hundarna. Man studerade 125 vuxna hundar och 38 valpar. De fick delta i försöket om de kände till och någorlunda kunde lyda kommandot “hämta” eller “apport”. I själva testet placerades två tillplattade pet-flaskor en bit från hundarna och ett par meter från varandra. Ägaren fick sedan, medan försöksledaren höll hunden, gå fram till en i taget av de två flaskorna. Enligt ett slumpmässigt schema reagerade ägaren antingen med översvallande glädje eller med ett äcklat uttryck, eller med en helt neutral uppsyn, när var och en av flaskorna undersöktes. Därefter tog ägaren över hunden, och bad den att “hämta flaskan”, utan att tala om vilken och utan att titta på någon av dem. Resultaten var mycket tydliga när det gällde skillnaden mellan glädje och neutrala uttryck och mellan glädje och äckel. I båda fallen valde hundarna at i första hand hämta den flaska som tycktes ha gjort ägaren glad. Det var återigen svårare att skilja på neutrala och äcklade uttryck, men forskarna fann ändå en så pass tydlig skillnad att man kunde dra slutsatsen att de i detta försök uppenbarligen uppfattade skillnaderna också i det fallet. En intressant iakttagelse var att många hundar valde att först springa bort och undersöka den flaska som framkallat äckel (kanske var det den hundarna egentligen själva var mest intresserade av) men sedan beslutade de sig för att ändå bära den andra till ägaren. Forskarna tolkar det som att hundarna övervann sina egna preferenser för att hellre göra sin ägare glad.

Man tror inte att det här är en inlärd respons på att hundarna tidigare fått ovett när de hämtar äckliga saker, eftersom det inte fanns någon skillnad mellan de olika åldrarna som studerades. Valpar reagerade på ungefär samma sätt som vuxna hundar.

Det finns en del saker som man kan invända mot i detta experiment, men jag tycker det är ett hedervärt försök att komma åt fakta i denna intressanta fråga. Nu börjar det bli rätt många studier som visar att hundar faktiskt ser skillnad på olika emotionella uttryck hos människor, och även om man kan göra olika invändningar mot var och en av dem är det totala resultatet väldigt övertygande. Så utgå från att din hund ser på dig när du är glad och kanske också när du är äcklad eller skrämd!

Turcsán, B., Szánthó, F., Miklósi, Á., & Kubinyi, E. (2015). Fetching what the owner prefers? Dogs recognize disgust and happiness in human behaviour. Animal Cognition, 18(1), 83–94. doi:10.1007/s10071-014-0779-3

© Per Jensen 2013