Instrumenten

Mina huvudinstrument är fiol och säckpipa, men utöver dem spelar jag ett antal andra också. Här är en liten exposé över mina instrument och deras historier.

Fiolerna

Min "vanliga" fiol är byggd av Axel Rundström, Stockholm, 1922.

"Låtfelan" har fyra spelsträngar och åtta resonanssträngar och är byggd av Kåre Leonard Knudsen år 1980. År 2013 genomförde Anders Norudde en varsam renovering av den och såklart har den fått behålla sitt lejonhuvud - en kopia av ett instrument från Småland.

Här spelar jag en polska efter Frans Gustafsson, spelman från Tjärstad (Rimforsa) på låtfelan.

Säckpiporna

Jag har ett antal svenska säckpipor, t ex de på den högra bilden byggda av Alban Faust och Börs-Anders Öman. Men den jag spelar mest på är den vänstra, byggd 2013 av Max Persson. Ett fantastiskt instrument med dubbla borduner, samt intarsia i silver som visar mina initialer, byggåret och en linnéa.

Här kan du höra en polska från Äfsinge utanför Rimforsa, spelad på Börs-Anderspipan, den med ljusbrun säck på högra bilden.

Några ytterligare exempel på sådant jag trakterar: flöjter och spelpipor av olika slag, kohorn, durspel (en- och tvåradigt), stråkharpa och nyckelharpa.