Spelmännen

Såklart har det funnits mängder av duktiga och inflytelserika spelmän i södra Östergötland, men de allra flesta har försvunnit i historiens glömska. Här är några som ändå förblivit kända för eftervärlden och som gett mig den största delen av min egen låtskatt. Den spelman som varit viktigast för mig och vars tradition jag vårdar så gott jag kan är Ragnar Andersson.

Ragnar föddes 1915 och levde till sin död 1996 på den lilla gård som kallas "Slottet" i Gärdsnäs mellan Åtvidaberg och Hannäs. På 1970-talet hängde jag och Bengt Ståhlbom i hans kök och nu utgör vi två tillsammans med Mats Lundborg "Slottets spelmän". På bilden till höger sitter Bengt och jag år 1980 med Ragnar på trappan till hans lilla stuga. Här kan du höra Ragnar på en inspelning vi gjorde med honom vid ungefär samma tid som bilden är från - en polska efter Ragnars läromästare Evald Valentin:

Karl-Gustaf Bergström, Opphem, mjölnare, spelman

Carl Johan Nilsson, Kisa, viktig traditionsbärare. Äldre spelstil med fiolen mot axeln.

Axel Emil Lundgren, Åtvidaberg, framstående  i socknens spelmansliv i början av 1900-talet

Frans Gustafsson, klockare i Tjärstad, beryktad polskespelare

Carl G Lindqvist,Kisa,  en av Östergötlands mest tongivande spelmän under 1900-talet

Allan Mannerberg, Kisa. Betydande spelman och drivande i bildandet av Östergötlands spelmansförbund.

Carl Gustaf Åstrand, Falla, Horn, en centralgestalt i östgötsk folkmusik under första delen av 1900-talet. Här med hustrun Lovisa, som sjöng de gamla låtarna.