Till arkivet

Till start-sidan

Hundar kan skilja på språk

Sunday, 26 March 2023 11:03

Att hundar är bra på att lära sig betydelsen av ord har varit tydligt för forskningen i mång

a år. Den berömda border collied Chaser lärde sig unika namn på mer än 1000 olika föremål efter att hört namnen någon enstaka gång och det tycks vara vanligt att hundar snabbt skaffar sig ett ordförråd på åtminstone ett par hundra ord. Nu visar en ny forskningsrapport att hundar också hör skillnad på vilket språk som talas av människor runt dem. Amerikanska forskare studerade 53 hundar av olika ras, kön och ålder. De levde i familjer där det antingen talades spanska eller engelska. Hundarna testades sedan i ett rum där två högtalare användes för att spela upp en röst som läste upp en berättelse på antingen spanska eller engelska. Det visade sig att hundarna reagerade starkare när de hörde det språk som de inte var vana vid. De tittade snabbade och under längre tid på den högtalare där ljudet kom från. Forskarna menar att det här visar att hundar skiljer på olika mänskliga språk, men man vet fortfarande inte vad det kan vara de reagerar på. Det kan handla om rytmen i språket, eller vissa ljudkombinationer, men det här får framtida forskning utvisa. Resultaten visar ändå tydligt att hundar lyssnar på vårt tal hela tiden och får någon slags språklig hemvist på det viset.

Mallikarjun, A., Shroads, E., Newman, R.S., 2023. Language preference in the domestic dog (Canis familiaris). Anim Cogn 26, 451-463.